Supervisie Coaching & Training

Supervisie Coaching & Training

Hier vind je informatie over de begeleiding en training die ik aanbied aan professionals die in zorgorganisaties of in het onderwijs werkzaam zijn.
Alle onderdelen van mijn aanbod zijn gericht op je persoonlijke groei binnen de beroepspraktijk en het vergroten van je professionaliteit.

Blog Supervisie

Supervisie  

“Wat gaat er goed of minder goed in mijn werk? Wat is de oorzaak hiervan en hoe ga ik hiermee om?” Deze vragen kunnen aanleiding zijn voor een supervisietraject. Door middel van zelfreflectie, krijg je als professional meer inzicht in je opvattingen en overtuigingen. Daarnaast verken je je patronen en je normen en waarden en krijg je zicht op de manier waarop deze factoren van invloed zijn op je professioneel handelen.
Ook voor supervisietrajecten voor je beroepsregistratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kan je bij mij terecht.

Hier lees je meer over supervisie

Je kunt ook direct contact opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Contact


Coaching

Voor coaching kan een werksituatie waar je niet zo tevreden over bent het uitgangspunt zijn. Maar ook kan het versterken van bepaalde beroepsvaardigheden een reden voor coaching zijn.
Een coachtraject start met een coachvraag en er wordt
 naar concrete verbetering of verandering toegewerkt.
Door middel van zelfreflectie, krijg je als professional meer inzicht in je opvattingen en overtuigingen. Je verkent daarmee je patronen en je normen en waarden. Je krijgt daardoor zicht op de manier waarop deze factoren van invloed op je professionele handelen. 

Hier lees je meer over coaching 

Je kunt ook direct contact opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Contact


Intervisietraining

Bij intervisie staat ‘leren van je werkervaringen’ centraal. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je als professional een beroep doet op collega’s. Om samen na te denken over vraagstukken waar je tegenaan loopt in het werk. Dit gezamenlijk puzzelen gebeurt niet door het geven van tips en adviezen. Maar dit doe je door het gericht stellen van (reflectieve) vragen aan elkaar.
Om een intervisieproces op gang te helpen, bied ik een intervisietraining aan. Door het volgen van deze training leert een intervisiegroep om zo zinvol en efficiënt mogelijk met elkaar te werken.

Hier lees je meer over intervisie en intervisietraining

Je kunt ook direct contact opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Contact


Blog Supervisie

Trainingen

Voor professionals die in de zorg of het onderwijs werkzaam zijn bied ik verschillende trainingen aan:

  • Intervisietraining
  • Start-up: “Heb jij je reflectie al geregeld?”
  • Training professionele communicatie
  • Hoge werkdruk … Hoe ga jij ermee om?

De trainingen worden in-company aangeboden.
Ook bestaat de mogelijkheid om trainingen ‘op maat’ te leveren.

Hier lees je meer over de inhoud van de trainingen

Je kunt ook direct contact opnemen om te overleggen over het trainingsaanbod.

Contact


VIB

Met Video Interactie Begeleiding (VIB) analyseer je met hulp van video-opnamen je beroepsmatig handelen. De manier waarop interactie plaatsvindt (basiscommunicatie) tussen de professional en de leerling of cliënt, staat hierbij centraal. Als onderdeel van begeleidingstrajecten maak ik desgewenst gebruik van VIB.
VIB kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Hier lees je meer over VIB

Je kunt ook direct contact opnemen om te overleggen over een VIB traject.

Contact


Over Karin de Knegt

Ik begeleid professionals in zorgorganisaties en het onderwijs bij reflecteren - om te leren van hun werkervaringen en te groeien in hun professionaliteit

Karin de Knegt

 

 

 

Privacy beleid