Supervisie Coaching & Training

Supervisie Coaching & Training

Hier vind je informatie over de begeleiding en training die ik aanbied aan professionals die in mensgerichte beroepen werkzaam zijn.
Alle onderdelen van mijn aanbod zijn gericht op je persoonlijke groei binnen de beroepspraktijk en het vergroten van je professionaliteit.

Blog Supervisie

Supervisie  

“Wat gaat er goed of minder goed in mijn werk? Wat is de oorzaak hiervan en hoe ga ik hiermee om?”
Deze vragen kunnen aanleiding zijn voor een supervisietraject. Door middel van zelfreflectie, krijg je als professional meer inzicht in je opvattingen en overtuigingen. Daarnaast verken je je patronen en je normen en waarden en krijg je zicht op de manier waarop deze factoren van invloed zijn op je professioneel handelen.
Het resultaat van supervisie is dat je jezelf beter leert kennen en (meer) grip hebt op je professioneel handelen.

Doordat ik als supervisor geregistreerd ben bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching), voldoet mijn begeleiding aan de eisen voor (her) registratie voor verschillende beroepsverenigingen.
Dit geldt o.a. voor beroepsregistratie bij
 Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Hier lees je meer over supervisie

Je kunt ook direct contact opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Contact


Coaching

Voor coaching kan een werksituatie waar je niet zo tevreden over bent het uitgangspunt zijn. Maar ook kan het versterken van bepaalde beroepsvaardigheden een reden voor coaching zijn.
Een coachtraject start met een coachvraag en er wordt
 naar concrete verbetering of verandering toegewerkt.
Door middel van zelfreflectie, krijg je als professional meer inzicht in je opvattingen en overtuigingen. Je verkent daarmee je patronen en je normen en waarden. Je krijgt daardoor zicht op de manier waarop deze factoren van invloed op je professionele handelen. 

Hier lees je meer over coaching 

Je kunt ook direct contact opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Contact


Intervisietraining

Bij intervisie staat ‘leren van je werkervaringen’ centraal. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je als professional een beroep doet op collega’s. Om samen na te denken over vraagstukken waar je tegenaan loopt in het werk. Dit gezamenlijk puzzelen gebeurt niet door het geven van tips en adviezen. Maar dit doe je door het gericht stellen van (reflectieve) vragen aan elkaar.
Om een intervisieproces op gang te helpen, bied ik intervisietraining aan. Door het volgen van deze training leert een intervisiegroep om zo zinvol en efficiënt mogelijk met elkaar te werken.

Hier lees je meer over intervisie en intervisietraining

Je kunt ook direct contact opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Contact


Blog Supervisie

Trainingen

Ik bied verschillende trainingen aan:

  • Intervisietraining
  • Start-up: “Heb jij je reflectie al geregeld?”
  • Training professionele communicatie

De trainingen worden in-company aangeboden.
Ook bestaat de mogelijkheid om trainingen ‘op maat’ te leveren.

Hier lees je meer over de inhoud van de trainingen

Je kunt ook direct contact opnemen om te overleggen over het trainingsaanbod.

Contact


Over Karin de Knegt

Ik begeleid professionals bij reflectie op hun beroepsmatig handelen en bij hun loopbaanvragen – om te leren van werkervaringen en te groeien in professionaliteit

Karin de Knegt

 

 

 

Privacy beleid

Algemene voorwaarden