Video Interactie Begeleiding

Met Video Interactie Begeleiding (VIB) analyseer je met hulp van video-opnamen je beroepsmatig handelen. De wijze waarop interactie plaatsvindt (basiscommunicatie) tussen de professional en de leerling of cliënt, staat hierbij centraal. Als onderdeel van begeleidingstrajecten maak ik desgewenst gebruik van VIB. Er wordt aandacht besteed aan opvattingen of overtuigingen die richting geven aan het beroepsmatig handelen en de basiscommunicatie en het effect daarvan op de ander.
Video Interactie Begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden (maximaal 4 personen).

deck-1082048_640

Praktisch

Wanneer je voor VIB kiest dan bespreken we eerst wat je leerdoelen zijn. Op grond daarvan wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde VIB bijeenkomsten. Vervolgens maak je video-opnamen tijdens werksituaties waar jij vragen over hebt. We bekijken samen de opnamen en analyseren de beelden. Hieruit komen werkpunten die aansluiten bij de leerdoelen die je hebt geformuleerd.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd of wil je overleggen over de mogelijkheden van VIB?
Neem dan contact met mij op.

Contact

Begeleiding voor professionals in zorgorganisaties en het onderwijs bij reflecteren op hun beroepsmatig handelen – om te leren van hun werkervaringen en te groeien in hun professionaliteit