Werkwijze

Werkwijze

Voordat een begeleidingstraject of training van start gaat, vindt er een vrijblijvend intakegesprek plaats. In dit gesprek onderzoeken we samen wat de leervragen of leerdoelen zijn en welke begeleiding of training het meest passend is. Bij aanvang van een begeleidingstraject stel ik een contract met je op waarin de gemaakte afspraken opgenomen worden.

Ik maak in mijn werk gebruik van verschillende methodieken en modellen, zoals:

Aan het einde van ieder gesprek worden de verwachtingen en de voorlopige resultaten geëvalueerd. De gesprekken vinden op de werklocatie plaats, tenzij anders besloten wordt.

Begeleiding voor professionals in zorgorganisaties en het onderwijs bij reflecteren op hun beroepsmatig handelen – om te leren van hun werkervaringen en te groeien in hun professionaliteit