Intervisietraining

Intervisie

Bij intervisie staat ‘leren van je werkervaringen’ centraal. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je als professional een beroep doet op collega’s. Om zo samen na te denken over vraagstukken waar je tegenaan loopt in het werk. Dit gezamenlijk puzzelen gebeurt niet door het geven van tips en adviezen. Maar dit doe je door het gericht stellen van (reflectieve) vragen aan elkaar. Deze werkwijze helpt je om je werkervaring beter te analyseren. En daarmee vergroot het ook je vermogen om een werkprobleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken en op te lossen.
Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 personen.

Intervisietraining

Soms is het lastig om te starten met intervisie. Het kan moeilijk zijn om voldoende collega’s te vinden waarmee je een (inter) disciplinaire intervisiegroep mee kunt vormen. Of intervisie staat niet als hoogste prioriteit op de agenda van de groepsleden. Daardoor worden ingeplande intervisiebijeenkomsten nogal eens afgelast. Het gevolg daarvan is dat de intervisiegroep niet tot ontwikkeling komt en het intervisieproces stagneert.

Om een intervisieproces op gang te helpen, bied ik een intervisietraining aan. Daardoor leert een intervisiegroep om zo zinvol en efficiënt mogelijk met elkaar te werken.

Praktisch

Tijdens deze training coach ik gedurende een aantal bijeenkomsten een intervisiegroep. Er wordt doelgericht geoefend om reflectieve vragen aan elkaar te stellen. En er wordt aandacht besteed aan het maken van teamafspraken rondom de intervisie. Ook wordt er gewerkt met verschillende intervisiemodellen. Wanneer de voorkeur uitgaat naar het intrainen van één intervisiemodel, dan behoort dat tot de mogelijkheden.
Over het algemeen kan een groep na 4 bijeenkomsten zelfstandig vormgeven aan hun intervisie.
Lees hierover ook elders op de website bij Trainingen.

intevisietraining

Intervisie voor je beroepsregistratie

Verschillende groepen (zorg) professionals staan geregistreerd in een beroepsregister. Een voorbeeld daarvan is SKJ: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd voor jeugdzorgprofessionals.
Voor herregistratie is reflectie ten aanzien van het professionele handelen vaak één van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het verzamelen van voldoende ‘reflectiepunten’ kan onder andere geregeld worden door intervisie te volgen. Dit kan zowel door middel van begeleide intervisie als door collegiale intervisie. Bij deze laatste vorm geef je met je intervisiegroep zelfstandig vorm aan intervisie.

Lees hier meer over de registratievoorwaarden van SKJ.

Meer lezen over intervisie?

Wil je meer lezen over intervisie of over een intervisietraining? Of heb je nog geen goed beeld van wat intervisie voor jou en/of je team kan betekenen? Lees dan eens mijn blogs over intervisie. Daarin schrijf ik over van alles wat er bij een effectief werkende intervisiegroep komt kijken.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd of wil je overleggen over de mogelijkheden van een intervisietraining?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Contact

Begeleiding voor professionals in zorgorganisaties en het onderwijs bij reflecteren op hun beroepsmatig handelen – om te leren van hun werkervaringen en te groeien in hun professionaliteit

Over Karin de Knegt

Ik begeleid professionals in zorgorganisaties en het onderwijs bij reflecteren - om te leren van hun werkervaringen en te groeien in hun professionaliteit

Karin de Knegt

 

 

 

Privacy beleid