Supervisie

Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren van de eigen werkervaringen. Vragen als: “Wat gaat er goed of minder goed in mijn werk? Wat is de oorzaak hiervan en hoe ga ik hiermee om?” herken je vast. Deze vragen kunnen aanleiding zijn voor een supervisietraject. Door middel van zelfreflectie, krijg je als professional meer inzicht in je opvattingen en overtuigingen. Daarnaast verken je je patronen en je normen en waarden. Ook krijg je zicht op de wijze waarop deze factoren van invloed zijn op je professionele handelen.

Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Een supervisiegroep bestaat uit maximaal 4 personen. En een volledig supervisietraject bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden over het algemeen plaats op de werklocatie, tenzij dit anders wordt afgesproken.

Doordat ik als supervisor geregistreerd ben bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching), kunnen jeugdzorgwerkers na het doorlopen van een volledig supervisietraject ‘reflectiepunten’ verzamelen. Deze zijn nodig voor beroepsregistratie en/of herregistratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
Ook voor overige beroepsverenigingen voldoet begeleiding van een geregistreerde supervisor aan de gestelde (her)registratie eisen.

boat-1047540_640


Praktisch

Als je kiest voor supervisie, dan starten we met een kennismaking. Daarna gaan we in gesprek over je leervragen. Die vormen de leidraad voor de bijeenkomsten. Ik begeleid je bij het reflecteren naar aanleiding van je werkervaringen. Je leervragen zijn daar aan gerelateerd. Ik begeleid je door het stellen van reflectieve vragen en het inzetten van reflectie- en werkmodellen. Ook maak ik gebruik van verschillende werkvormen. Het resultaat is dat je tot (nieuwe) inzichten komt. Waardoor je je geïnspireerd voelt om de opgedane inzichten toe te passen binnen je werk..

Reflectieverslag & casuïstiek 

Naar aanleiding van een supervisiebijeenkomst schrijf je een reflectieverslag. In je reflectieverslag beschrijf je welke ervaringen belangrijk voor je zijn geweest en welke betekenis die voor je hebben. Wat heeft de bijeenkomst je opgeleverd? En welke conclusies kan je daaruit trekken voor je professioneel handelen?
Daarnaast breng je naar iedere bijeenkomst actuele casuïstiek mee die je binnen de supervisie wil bewerken.

Meer lezen over supervisie?

Wil je meer lezen over supervisie? Of heb je nog geen goed beeld van wat supervisie voor jou kan betekenen? Lees dan eens mijn blogs over supervisie. Daarin schrijf ik over de dagelijkse beroepspraktijk en wat je kan leren van een praktijksituatie. 

blog supervisie

Interesse?

Ben je geïnteresseerd of wil je overleggen over de mogelijkheden van supervisie?
Neem dan contact met mij op.

Contact

Begeleiding voor professionals in zorgorganisaties en het onderwijs bij reflecteren op hun beroepsmatig handelen – om te leren van hun werkervaringen en te groeien in hun professionaliteit

Over Karin de Knegt

Ik begeleid professionals bij reflectie op hun beroepsmatig handelen en bij hun loopbaanvragen – om te leren van werkervaringen en te groeien in professionaliteit

Karin de Knegt

 

 

 

Privacy beleid

Algemene voorwaarden