18 mei

Reflectie SKJ: 3 dimensies

Reflectie SKJ: 3 dimensies: Als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional heb je je geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). SKJ vraagt je om in je portfolio aan te tonen dat je actief bezig bent geweest met reflectie t.a.v. je professioneel handelen.

Tijdens je reflectie-activiteiten is het daarom nodig om aandacht te besteden aan 3 dimensies van professionaliteit. De 3 dimensies zijn: technisch-instrumenteel, normatief en persoonlijk.

In dit artikel geef ik je toelichting op deze begrippen. Verder Lezen

18 mei

Wat is de kern van jouw praktijkinbreng?

Wat is de kern van jouw praktijkinbreng? Als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional heb je je geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). SKJ vraagt je om in je portfolio aan te tonen dat je actief bezig bent geweest met reflectie t.a.v. je professioneel handelen.

Hoe zorg je ervoor dat jouw reflectie voldoet aan de criteria die SKJ heeft opgesteld? Daarover lees je in dit artikel. Verder Lezen

5 aug

In gesprek na een klacht: het spiegelgesprek

In gesprek na een klacht: Enkele maanden geleden was ik als gespreksleider aanwezig bij een spiegelgesprek binnen een woonlocatie voor ouderen. Het spiegelgesprek werd georganiseerd n.a.v. een klacht die was ingediend door een dochter van één van de bewoonsters: zij was niet tevreden over de kwaliteit van de zorg die aan haar moeder geboden werd. Verder Lezen

5 aug

Kiezen of delen?

Kiezen of delen? Soms kom je voor keuzes te staan die niet makkelijk zijn. Binnen mijn werk is dit momenteel een actueel onderwerp. Verschillende teams waar ik mee werk worden geconfronteerd met behoorlijke veranderingen. Op het gebied van de organisatie van hun werk, maar ook op het gebied van taken en verantwoordelijkheden. Verder Lezen

13 jul

Hoe schrijf ik een reflectieverslag?

Hoe schrijf ik een reflectieverslag? Reflecteren gaat over het menselijk vermogen om gestructureerd terug te blikken op en na te denken over het eigen handelen. Je houdt je eigen handelen als het ware tegen het licht. Door te reflecteren doe je inzichten op ten aanzien van je beroepsmatig handelen waarmee je aan duurzame ontwikkeling of verbetering kunt werken.Je leert van je ervaringen. Verder Lezen

6 apr

Communicatie vanuit verschillende posities

Communicatie vanuit verschillende posities

Communicatie vanuit verschillende posities: Herken je dit? Dagelijks voer je heel wat gesprekken met collega’s en ouders. Misschien wel met stagiaires of je manager. Maar soms lijken deze gesprekken plotseling te stagneren. Je start namelijk met een gesprek. Maar dan gebeurt er iets waardoor je het gevoel krijgt dat de communicatie niet verloopt zoals je verwacht had. Het lijkt dan of er iets dwars zit. Of er ontstaat bijvoorbeeld een verwijtende sfeer.

Om communicatie effectiever te laten verlopen helpt het om je bewust te zijn van wat er zich afspeelt tussen jou en je gesprekspartner.

Verder Lezen

22 mrt

Leerverslag SKJ: Hoe & Wat?

Leerverslag SKJ: Hoe & Wat? 

Laatst kreeg ik een vraag van een jeugdzorgwerker over het leerverslag voor zijn beroepsregistratie bij SKJ. Het was hem niet duidelijk hoe dit verslag geschreven moet worden. Daarom geef ik je in dit bericht specifieke informatie over het leerverslag. Verder Lezen

10 okt

Oudergesprek: Kan ik je snel even spreken?

Oudergesprek: “Kan ik je snel even spreken?” Deze blog gaat net als het vorige artikel over het thema ‘oudergesprekken’. En dan over het type oudergesprek: Kan ik je snel even spreken? 
Overigens … geen nood voor de lezers die niet specifiek met dit type gesprek in aanraking komen. De communicatieaspecten die aan bod komen, zijn toepasbaar binnen ieder professioneel gesprek.
Verder Lezen