Privacyverklaring Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training geleverde producten en diensten. Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training, gevestigd te Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam, huisnummer en postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzonder persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of etnische gegevens. Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training verwerkt geen bijzondere gegevens.

Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan kunnen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Karin de Knegt Supervisie Coaching &Training wil je goed van dienst zijn en verwerkt je gegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief. Wil je niet benaderd worden door onze nieuwsbrief, dan kan je dit aangeven door onderaan op ‘afmelden voor deze email’ te klikken
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn:

Welke gegevens Bewaartermijn Reden
Namen, adressen en e-mailadressen van klanten 7 jaar De belastingdienst vraagt om facturen 7 jaar te bewaren
IP adressen bij online akkoord gaan met een offerte 7 jaar Aantonen dat je akkoord bent gegaan met een offerte
Internetbrowser en apparaattype bij online akkoord gaan met een offerte 7 jaar Aantonen dat je akkoord bent gegaan met een offerte
E-mailadressen en voornamen van de abonnees op de nieuwsbrief Zolang je geabonneerd bent Om je te kunnen mailen
E-mailadressen en voornamen van voormalige abonnees Als je je afmeldt verwijderen we je gegevens na 6 maanden, tenzij je vraagt om je gegevens eerder te verwijderen Mogelijkheid van remarketing
Gegevens van Google Analytics 14 maanden Optimaliseren van de website

Delen met anderen
Karin de Knegt Supervisie Coaching &Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam Waar Doel Welke gegevens
Mailchimp USA Nieuwsbrieven sturen E-mailadres en voornaam
Xel Media Nederland Webhosting, e-mails en contactformulieren Alles wat je invult op een contactformulier, IP adres
Virtueel Present Nederland Marketingondersteuning Alle gegevens voor ontvangst nieuwsbrieven en van Google Anaytics

In kaart brengen website
Karin de Knegt Supervisie Coaching &Training gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ze kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons de website goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we cookies om de website te optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen
5 werkdagen, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Iedere persoon die bij Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training gebruik maakt van de diensten van derden, zal Karin de Knegt Supervisie Coaching & Training in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan je contact met ons opnemen via

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 15 mei 2018.