Trainingen

Ik bied een aantal trainingen en workshops aan:

1. Intervisietraining
Soms is het lastig om te starten met intervisie. Het kan moeilijk zijn om voldoende collega’s te vinden waarmee je een (inter) disciplinaire intervisiegroep mee kunt vormen. Of intervisie staat niet als hoogste prioriteit op de agenda van de groepsleden. Daardoor worden ingeplande intervisiebijeenkomsten nogal eens afgelast. Het gevolg daarvan is dat de intervisiegroep niet tot ontwikkeling komt en het intervisieproces stagneert.

Om een intervisieproces op gang te helpen, bied ik een intervisietraining aan. Daardoor leert een intervisiegroep om zo zinvol en efficiënt mogelijk met elkaar te werken.

Tijdens deze training coach ik gedurende een aantal bijeenkomsten een intervisiegroep. Er wordt doelgericht geoefend om reflectieve vragen aan elkaar te stellen. En er wordt aandacht besteed aan het maken van teamafspraken rondom de intervisie. Ook wordt er gewerkt met verschillende intervisiemodellen. Wanneer de voorkeur uitgaat naar het intrainen van één intervisiemodel, dan behoort dat tot de mogelijkheden.
Over het algemeen kan een groep na 4 bijeenkomsten zelfstandig vormgeven aan hun intervisie.

Hier kan je meer lezen over intervisie.

training


2. Start
up: “Heb jij je reflectie al geregeld?

Een trainingsbijeenkomst voor professionals die gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van reflectievaardigheden. Zelfreflectie is van essentieel belang om als bewuste en zelfsturende professional te kunnen werken. Je krijgt in deze Start up (meer) zicht op je persoonlijke opvattingen en overtuigingen.  Ook wordt aandacht besteed aan (aangeleerde) patronen en jouw normen en waarden. Daardoor ontdek je hoe deze factoren invloed hebben op jouw beroepsmatig handelen.
We werken met ‘reflectietools’ en oefenen met eigen casuïstiek.

3. Professionele communicatie
Een trainingsbijeenkomst voor professionals voor wie communicatie een belangrijk onderdeel vormt van de werkzaamheden. In deze training gaan theorie en praktijk hand in hand.
Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst frissen we de kennis over algemene gespreksvaardigheden op.

Het tweede gedeelte spitsen we toe naar de behoefte van de trainingsgroep en gaan we oefenen met casuïstiek.
We gaan bijvoorbeeld dieper in op het voeren van confronterende gesprekken of het geven van feedback. Andere onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: je rol als gesprekspartner en regie nemen en houden tijdens een gesprek.
Deze training wordt in samenwerking met een trainingsacteur verzorgd.

5. “Hoge werkdruk … Hoe ga jij ermee om?”
Een workshop voor professionals over het ervaren van hoge werkdruk. Tijdens de bijeenkomst wordt eerst kennis over werkdruk behandeld. Daarna besteden we aandacht aan de eigen persoonlijke elementen omtrent het ervaren van werkdruk. Vervolgens helpen reflectietools om het eigen beroepsmatig handelen met betrekking tot werkdruk te onderzoeken. De workshop biedt een kans om te groeien in het op bewuste wijze omgaan met (hoge) werkdruk.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in een training of wil je overleggen over een training ‘op maat’?
Neem dan contact vrijblijvend op.

Contact

Als docent/ trainer ben ik geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

crkbo_docent

 

Begeleiding voor professionals in zorgorganisaties en het onderwijs bij reflecteren op hun beroepsmatig handelen – om te leren van hun werkervaringen en te groeien in hun professionaliteit