13 jul

Hoe schrijf ik een reflectieverslag?

Hoe schrijf ik een reflectieverslag? Reflecteren gaat over het menselijk vermogen om gestructureerd terug te blikken op en na te denken over het eigen handelen. Je houdt je eigen handelen als het ware tegen het licht. Door te reflecteren doe je inzichten op ten aanzien van je beroepsmatig handelen waarmee je aan duurzame ontwikkeling of verbetering kunt werken.Je leert van je ervaringen. Verder Lezen

15 dec

Wat doe je met opvattingen, meningen en adviezen?

Wat doe je met opvattingen, meningen en adviezen? Aan het begin van weer een nieuw jaar een opfrisser over een bekende open deur: het effect van luisteren binnen je professionele gespreksvoering. En dan bedoel ik: het echte luisteren vanuit een open luisterhouding. In dit bericht aandacht voor de vraag: Wat doe je met opvattingen, meningen en adviezen binnen een gesprek? Dit onderwerp komt vaak op tafel tijdens supervisie, coaching en intervisie. Verder Lezen

29 nov

Reflecteren met het IJsbergmodel

Reflecteren met het IJsbergmodel:  In een eerder bericht stond ik stil bij de samenhang van denken, voelen, handelen en willen binnen het professionele handelen.
Reflectie geeft zicht op welke van deze aspecten dominant aanwezig is of onderbelicht blijft. In dit bericht vertel ik over een reflectiemodel dat tot verrassende inzichten kan leiden.

Om zicht te hebben op wie jij bent als professional en om te begrijpen wat ten grondslag ligt aan jouw beroepsmatig handelen, is reflectie van belang.
Reflecteren staat centraal wanneer je met intervisie, supervisie of coaching bezig bent.

Reflecteren met het IJsbermodel van MCClelland is een reflectiemodel dat vaak gebruikt wordt. Het IJsbergmodel maakt zichtbaar dat het menselijk functioneren  bestaat uit een waarneembaar deel en een niet-waarneembaar deel. Verder Lezen

9 nov

Reflectie op het werk

Reflectie op het werk: in deze bijdrage vertel ik over een eenvoudig model dat een handig hulpmiddel is bij reflectie op het werk. Als terugblik – aan het einde van de werkdag. Maar ook tijdens je werk.
Natuurlijk vraagt het – net als ieder moment van reflectie – een ogenblik van stilstaan. Maar als je het model kent en je hebt er wat ervaring mee opgedaan, kost het reflecteren soms niet meer dan enkele seconden. Dit reflectiemodel krijgt binnen mijn begeleidingsaanbod altijd aandacht. Verder Lezen