Wat doe je met opvattingen, meningen en adviezen?

opvattingen meningen adviezen

Wat doe je met opvattingen, meningen en adviezen? Aan het begin van weer een nieuw jaar een opfrisser over een bekende open deur: het effect van luisteren binnen je professionele gespreksvoering. En dan bedoel ik: het echte luisteren vanuit een open luisterhouding. In dit bericht aandacht voor de vraag: Wat doe je met opvattingen, meningen en adviezen binnen een gesprek? Dit onderwerp komt vaak op tafel tijdens supervisie, coaching en intervisie.

Actief en open luisteren

Dat actief en open luisteren van essentieel belang is binnen succesvolle en effectieve communicatie, heeft geen uitleg nodig. Dat ondanks deze kennis het actieve en open luisteren nogal eens in de verdrukking komt, kan wel wat aandacht gebruiken.

Een open luisterhouding kent verschillende facetten. Actief aanwezig zijn – verbaal en non-verbaal, de ander laten uitpraten, samenvatten, vragen stellen zijn kenmerkende elementen van een actieve en open luisterhouding.

Maar er zijn talloze factoren die zo’n open luisterhouding kunnen verstoren …
Een bomvolle agenda, een te krap ingeplande afspraak, acute zaken die om prioriteit schreeuwen. En ook: onwennigheid t.a.v. gespreksvoering, niet helemaal fit zijn, sterke behoefte voelen om de ander te helpen.
Zomaar een opsomming van factoren die tot de categorie van oorzaken behoren die het werkelijke luisteren kunnen verstoren.

actief luisteren

Meningen, opvattingen, adviezen

Een van de elementen die er in zulke situaties makkelijk insluipt is dat er binnen een gesprek allerlei onuitgesproken meningen, opvattingen en adviezen circuleren.

Je hebt een mening over wat de ander je vertelt. Of je hebt al lang de oplossing voor het probleem van de ander bedacht. Je hoort daardoor niet echt meer wat er nu eigenlijk gezegd wordt. En daarmee ben je op voorhand het gesprek in een richting aan het sturen. Van open luisteren is dan geen sprake meer. 

Het effect van opvattingen, meningen en adviezen op de ander is dat hij of zij zich niet echt gehoord voelt. Of er wordt een advies meegegeven wat niet aansluit bij wat er nu werkelijk speelt.

“Laat OMA thuis” is een welbekende kreet in communicatieland. En op het gebied van open en actief luisteren zeker een waardevol aandachtspunt.

oma-tekst

Alert

De vraag is: Wat doe je met opvattingen, meningen en adviezen? Hoe lukt het om jezelf hier alert op te houden? Allereerst is het noodzakelijk om je bewust te zijn van je eigen meningen, je oordelen, je goed bedoelde adviezen. En weet je ook wat maakt dat die mening of dat advies zo sterk aanwezig is? Lukt het je om deze voorafgaand aan een gesprek te ‘parkeren’? Of helpt het jou bv. om de afkorting OMA als krabbel te noteren en dit gedurende het gesprek in je blikveld te houden?

Voor mijzelf is het helpend om voor een gesprek een kort moment van voorbereiding te nemen om mij bewust te zijn van mijn aandachtspunten. Het doel helder hebben en mij focussen op het komende gesprek. Letten op hoe ik zit helpt mij daarbij om tijdens een gesprek in contact te blijven met mijzelf en mijn voornemens: rug tegen de leuning en voeten stevig op de grond.

Als je wilt onderzoeken op welke wijze jij je communicatie kunt optimaliseren dan kan ik je daarbij helpen. Je leest er hier meer over. 


Reflectieberichten

Wil je reflectieberichten ontvangen die je helpen om scherp te blijven op het gebied van communicatie en zelfreflectie?
Je kan je aanmelden door op de button “Abonneren” te klikken. Je ontvangt dan binnenkort het eerstvolgende reflectiebericht in je mailbox.

Reflectieberichten