27 jun

Herregistratie SKJ? Denk aan je leerverslag!

Herregistratie SKJ? Denk aan je leerverslag! Jeugdzorgwerkers zijn verplicht om zich te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Veel jeugdzorgwerkers hebben hun registratie enkele jaren geleden al geregeld. Voor hen komt de herregistratie nu dus in zicht. Eén van de onderdelen voor herregistratie bestaat uit het doorlopen van een reflectietraject. En daarmee moeten minimaal 50 registerpunten behaald worden. Verder Lezen

15 mei

Intervisie: hoe effectief werkt jouw groep?

Intervisie: hoe effectief werkt jouw groep? Ben je net gestart in een intervisiegroep of heb je het voornemen om een intervisiegroep op te zetten?
Misschien bestaat jouw intervisiegroep al langere tijd en vraag je je soms af of er wat opfrissing nodig is?
En twijfel je wel eens of jouw intervisiegroep voldoende rendement haalt uit de bijeenkomsten die jullie tot nu toe hebben?

Wanneer je algemene informatie over intervisie zoekt, dan lees je er hier meer over.

Verder Lezen

28 feb

Kritische vragen: geen tips & advies

Kritische vragen: geen tips & advies

Tijdens begeleide intervisie en groepssupervisie besteed ik gericht aandacht aan het (leren) stellen van kritische vragen. Dat lijkt een vanzelfsprekend aanwezige vaardigheid voor sociale- en onderwijsprofessionals. Toch pakt dat regelmatig anders uit. Verder Lezen

15 dec

Wat doe je met opvattingen, meningen en adviezen?

Wat doe je met opvattingen, meningen en adviezen? Aan het begin van weer een nieuw jaar een opfrisser over een bekende open deur: het effect van luisteren binnen je professionele gespreksvoering. En dan bedoel ik: het echte luisteren vanuit een open luisterhouding. In dit bericht aandacht voor de vraag: Wat doe je met opvattingen, meningen en adviezen binnen een gesprek? Dit onderwerp komt vaak op tafel tijdens supervisie, coaching en intervisie. Verder Lezen

29 nov

Reflecteren met het IJsbergmodel

Reflecteren met het IJsbergmodel:  In een eerder bericht stond ik stil bij de samenhang van denken, voelen, handelen en willen binnen het professionele handelen.
Reflectie geeft zicht op welke van deze aspecten dominant aanwezig is of onderbelicht blijft. In dit bericht vertel ik over een reflectiemodel dat tot verrassende inzichten kan leiden.

Om zicht te hebben op wie jij bent als professional en om te begrijpen wat ten grondslag ligt aan jouw beroepsmatig handelen, is reflectie van belang.
Reflecteren staat centraal wanneer je met intervisie, supervisie of coaching bezig bent.

Reflecteren met het IJsbermodel van MCClelland is een reflectiemodel dat vaak gebruikt wordt. Het IJsbergmodel maakt zichtbaar dat het menselijk functioneren  bestaat uit een waarneembaar deel en een niet-waarneembaar deel. Verder Lezen

16 nov

Hulpmiddel bij het stellen van prioriteiten

Hulpmiddel bij het stellen van prioriteiten: In de week van de werkstress sta ik stil bij het stellen van prioriteiten tijdens de hectiek van het werk. Het ervaren van werkstress komt vaak ter sprake tijdens supervisie, coaching en intervisie.
Een hulpmiddel hiervoor past in het grotere verhaal over het ervaren van hoge werkdruk. Een onderwerp dat alle professionals in zorg en onderwijs zullen herkennen. Verder Lezen