Reflectie SKJ: 3 dimensies

reflectie 3 dimensies

Reflectie SKJ: 3 dimensies: Als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional heb je je geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). SKJ vraagt je om in je portfolio aan te tonen dat je actief bezig bent geweest met reflectie t.a.v. je professioneel handelen.

Tijdens je reflectie-activiteiten is het daarom nodig om aandacht te besteden aan 3 dimensies van professionaliteit. De 3 dimensies zijn: technisch-instrumenteel, normatief en persoonlijk.

In dit artikel geef ik je toelichting op deze begrippen.

Reflectie SKJ: 3 dimensies

Tijdens een reflectiebijeenkomst ben je met elkaar in gesprek n.a.v. een praktijkinbreng.
Er is een leervraag geformuleerd en de inbrenger wil graag inzichten opdoen en leren.
Wanneer je met elkaar reflecteert, is het belangrijk om de verschillende elementen van je professioneel handelen nader te onderzoeken.

Hieronder lees je een toelichting op de 3 dimensies van professionaliteit.

Technisch instrumenteel

Is mijn handelen effectief en efficiënt?

Het gaat er hierbij om of je als sociale professional in staat bent om – dat wat van je gevraagd wordt – effectief en efficiënt uit te voeren.
Het gaat over je theoretische en praktische kennis en kunde. En over je methodische vaardigheid.

Hoe maakt je keuzes t.a.v. het inzetten van specifieke kennis, technieken en methoden? En op welke wijze pas je die toe?
Kun je daarmee je professioneel handelen onderbouwen en verantwoorden? Of mis je kennis of vaardigheid?

technisch instrumenteel

Normatief

Is mijn handelen ethisch verantwoord?

Als sociale professional sta je ergens voor. Je eigen wereldbeeld en overtuigingen klinken door in je professioneel handelen. Alleen al de wijze waarop je samen met een cliënt een hulpvraag definieert, wordt beïnvloed door je eigen waarden en normen, ervaringen, overtuigingen etc. Je opstelling is dus niet neutraal.

Ben je je bewust van de rol die jouw waarden en normen spelen binnen een casus? Of realiseer je je dat je hier niet voldoende bij stilstaat?
Heb je oog voor de morele aspecten van een situatie?
Hoe onderbouw jij je handelen in termen van normen en waarden?

Persoonlijk

Is mijn handelen echt en waarachtig?

Wie ben jij als persoon in de professionele relatie met jouw cliënt? Doe je je werk wel op een manier die bij jou past?
En hoe bewaak je de grenzen tussen jouw professionele handelen en persoonlijke betrokkenheid, ervaringen, waarden? Hoe ga je om met de spanningsvelden die hierbij optreden?

Reflectie SKJ: 3 dimensies

Aandacht voor de 3 dimensies

Tijdens reflectiebijeenkomsten is het dus zaak om samen te bewaken dat de verschillende dimensies van professionaliteit voldoende aan bod komen.

Wanneer je zelf met collega’s reflectiebijeenkomsten organiseert (bv. collegiale intervisie), is het goed om met elkaar te bespreken hoe je dit regelt en bewaakt.

Een suggestie hiervoor lees je hier:

Wat is de kern van jouw praktijkinbreng?

Wanneer jouw reflectiebijeenkomsten worden begeleid door een geregistreerde supervisor (begeleide intervisie of supervisie), zal de supervisor er overigens voor zorgen dat de verschillende dimensies van professionaliteit voldoende aan bod komen.

Meer lezen over reflectie?

Wil je meer lezen over reflectie en welke modellen je daarbij kunnen helpen? Lees dan verder in dit artikel:

Heb je hulp nodig?

Wanneer je na het lezen van dit artikel vragen hebt over reflectie of als je opzoek bent naar begeleiding, neem dan even contact op.

Contact

 


Reflectieberichten

Wil je reflectieberichten ontvangen die je helpen om scherp te blijven op het gebied van communicatie en zelfreflectie? Je kan je aanmelden door op de button “Abonneren” te klikken. Je ontvangt dan binnenkort het eerstvolgende reflectiebericht in je mailbox.

 

Reflectieberichten