Wat is de kern van jouw praktijkinbreng?

Praktijkinbreng

Wat is de kern van jouw praktijkinbreng? Als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional heb je je geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). SKJ vraagt je om in je portfolio aan te tonen dat je actief bezig bent geweest met reflectie t.a.v. je professioneel handelen.

Hoe zorg je ervoor dat jouw reflectie voldoet aan de criteria die SKJ heeft opgesteld? Daarover lees je in dit artikel.

Toelichting 3 dimensies professionaliteit

Tijdens je reflectie-activiteiten is het nodig om aandacht te besteden aan 3 dimensies van professionaliteit: technisch-instrumenteel, normatief en persoonlijk.

In een eerder artikel heb ik deze begrippen uitgediept. Een toelichting op de 3 dimensies van professionaliteit vind je hier.

Hoe voldoen aan reflectiecriteria SKJ?

Tijdens reflectiebijeenkomsten is het dus zaak om samen te bewaken dat de verschillende dimensies van professionaliteit voldoende aan bod komen.

Wanneer je zelf met collega’s reflectiebijeenkomsten organiseert (bv. collegiale intervisie), is het goed om met elkaar te bespreken hoe je dit regelt en bewaakt.
Wat kun je daarvoor doen?

Praktijkinbreng 3 dimensies

Praktijkinbreng geeft richting

Bij iedere praktijkinbreng voor intervisie wordt een leervraag geformuleerd. Wat is de kern van jouw praktijkinbreng?
De kern van een leervraag kan normatief, technisch-instrumenteel of persoonlijk zijn.

Door bewust stil te staan bij welke dimensie van professionaliteit tot uiting komt in jouw leervraag, besteed je tijdens de intervisie automatisch al aandacht aan de 3 dimensies.
Dit doe je bij je voorbereiding op de intervisie. Maar je kunt deze vraag ook bij de start van de intervisie met elkaar bespreken.

Leervraag vertaald naar 3 dimensies

De leervragen die je meebrengt naar de intervisie hebben in de kern één of meerdere onderdelen van de verschillende dimensies van professionaliteit in zich.
Je kunt je ongetwijfeld voorstellen dat je één van de volgende vragen meeneemt naar je intervisie:

Normatieve vraag:
Wat vind ik als hulpverlener van deze situatie?
Wat zijn mijn dilemma’s, mijn keuzes?
Vanuit welk wereldbeeld kijk ik naar deze situatie?
Waar loop ik vast?

Technisch-instrumentele vraag:
Waarom kies ik voor een specifieke werkwijze in deze situatie?
Ben ik op de hoogte van deze werkwijze en hoe pas ik die toe?
Ben ik voldoende vaardig om volgens deze werkwijze te werken?
Wat heb ik nog te leren en hoe organiseer ik dat?

Persoonlijk:
Hoe komt het dat ik deze situatie moeilijk vind?
Hoe kan ik hiermee omgaan?
Wat kan ik verbeteren en wat heb ik te leren?

 

Praktijkinbreng reflectie 3 dimensies

Variatie in praktijkinbreng

Het is goed om binnen de intervisiegroep de variatie aan praktijkinbreng en leervraag te bewaken. Wanneer er vaak technisch instrumentele vragen worden ingebracht, signaleer dat met elkaar. Bij een volgende bijeenkomst kan je bewust kiezen voor een ander type vraag.

Dimensies verbinden

Welke praktijkinbreng en leervraag er ook besproken wordt, het is zaak om tijdens het reflecteren de verschillende dimensies van professionaliteit telkens met elkaar te verbinden.
Wat vertelt de technisch instrumentele vraag van een collega bijvoorbeeld over diens gevoel van competentie?

Het verbinden van de verschillende dimensies doe je door jezelf en elkaar te bevragen. Vragen die gericht zijn op reflectie.

Een model dat je kan helpen bij het stellen van vragen binnen de intervisie is het IJsbergmodel.

Hier lees je er meer over

De verschillende dimensies van professionaliteit zul je herkennen binnen de verschillende niveaus van functioneren van dit model.

Heb je vragen of hulp nodig?

Wanneer je na het lezen van dit artikel vragen hebt over reflectie binnen intervisie, neem dan gerust contact op.

Contact


Reflectieberichten

Wil je reflectieberichten ontvangen die je helpen om scherp te blijven op het gebied van communicatie en zelfreflectie? Je kan je aanmelden door op de button “Abonneren” te klikken. Je ontvangt dan binnenkort het eerstvolgende reflectiebericht in je mailbox.

Reflectieberichten