Reflectie: spelen met woorden

Spelen met woorden

Reflectie: spelen met woorden

Bij reflectie wordt er vaak veel gesproken taal gebruikt. Om een overvloed aan gesproken taal te doorbreken, maak ik nogal eens gebruik van een werkvorm waarbij op papier en in stilte met woorden gespeeld wordt.

Woordassociatie: de woordspin

Bij deze werkvorm staat het associëren met woorden centraal. Associëren is het in gedachten verschillende zaken met elkaar in verband brengen. De bedoeling daarvan is om dieperliggende of onbewuste zaken in kaart te brengen. Reflectie op grond van de uitkomst van woordassociatie, kan dan leiden tot meer zelfinzicht. Bijvoorbeeld inzicht in de eigen overtuigingen of patronen die ten grondslag liggen. Binnen supervisie en coaching komen deze onderwerpen altijd aan bod.

Oefening in stilte

De oefening wordt in stilte gedaan en de deelnemers hebben papier en pen nodig. Vervolgens wordt gestart met een beginwoord in de woordspin te zetten dat samengaat met het thema dat onderzocht wordt. De vraag die daarbij gesteld wordt is: welk woord vormt de kern van de situatie die jou bezighoudt?
In 3 rondes wordt met woorden gespeeld: 1x beginwoord – 2x 1 associatie – 2x 2 associaties – 2x 1 associatie – 1x eindassociatie.

Aan het einde van de associatieronde wordt gevraagd om het beginwoord en de eindwoord naast elkaar te zetten. Het gesprek wordt voortgezet rondom een aantal vragen:

  • Ben je verrast door de uitkomst?
  • Wat betekent dit voor je?
  • Wat is het verband tussen het beginwoord en je eindassociatie?
  • Herken je dit verband?
  • Hoe kan dit je helpen?

Reflectie: Spelen met woorden

Woorden of beelden

In plaats van woorden kunnen in deze oefening ook beelden gebruikt worden. De keuze hiervoor wordt bepaald door iemands voorkeur en/of leerstijl.

Voor jezelf of je team

Werken met een woordspin kan op verschillende plekken worden toegepast. Bijvoorbeeld tijdens een coachingstraject of binnen supervisie en intervisie. Maar je kan dit spelen met woorden ook zelf als oefening gebruiken – om eens stil te staan bij iets dat je bezighoudt. Tot slot: een woordspin kan ook uitstekend fungeren als opstart voor een teambijeenkomst rondom een bepaald thema.

Contact

Wil je meer weten over het werken met een woordspin of heb je andere vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op!

Contact


Reflectieberichten

Wil je reflectieberichten ontvangen die je helpen om scherp te blijven op het gebied van communicatie en zelfreflectie? Je kan je aanmelden door op de button “Abonneren” te klikken. Je ontvangt dan binnenkort het eerstvolgende reflectiebericht in je mailbox.

Reflectieberichten